Veel gestelde vragen
Contact

Nieuwe wetgeving en uw DMJOP

Verduurzaming van ons vastgoed is een must geworden. Waarop is het in beginsel gebaseerd? Dit komt voort uit het klimaatakkoord. De huidige wetgeving zal verder aangescherpt worden. Minister Eric Wiebes heeft 17 september aan de 2e kamer een overzicht verzonden van wetgeving met ene bijbehorende wetgevingskalender die van toepassing is op de uitvoering van dit klimaatakkoord. Voor de gebouwde omgeving zijn een aantal zaken belangrijk, waarvan de volgende eruit gelicht zijn.

Uiteraard heeft u dit nu in uw achterhoofd opgeslagen. Maar ja, welk pad gaan we nu als eerste bewandelen, zodat we niet voor verrassingen komen te staan en voldoen aan hetgeen gesteld is en gaat worden?

 

U zou kunnen beginnen dit intern met uw kernteam op de agenda te zetten en te kijken naar uw huidige MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP).
Hoe goed zou het zijn om met hetgeen u reeds financieel rekening heeft gehouden, dit op een duurzame manier in stappen op te volgen. U gaat dan uw duurzaam vastgoedbeleid (bijvoorbeeld de reductiedoelstelling CO2 met 49% (t.o.v. 1990) tot 2030) afstemmen op uw onderhoudsbeleid. Dan hebben we het over het transformeren van uw MJOP naar een Duurzaam MJOP (DMJOP).

 

Om de transformatie kwalitatief goed te kunnen doen dient eerst de basis in orde te zijn, namelijk inzicht in uw assets en de conditie waarin deze assets zich bevinden.

 

Is de technische staat (gewenste basisconditie) van uw vastgoed en bijbehorende assets onvoldoende in kaart gebracht, dan is het aan te raden een nulmeting of inspectie te laten verrichten.

 

Op basis van de technische staat is het MJOP opgesteld, waarin per jaar de investeringen duidelijk zijn gebudgetteerd. Naast uw huidige situatie heeft u ook te maken met wettelijke aspecten als de EED en wet Milieubeheer waaraan de organisatie dient te voldoen.
Het onderhoud, de wetgeving, de investeringen en de verduurzaming worden vervolgens op elkaar afgestemd, waarbij de geplande activiteiten en investeringen ‘slim’ voor de organisatie in stappen op gewenste termijn gedaan kunnen worden. Op deze wijze verduurzaamt u uw vastgoed effectief, efficiënt, op “natuurlijke momenten” en belangrijk: gepland.

De basisvoordelen van een DMJOP op een rij:
• het vastgoed voldoet aan de wet;
• een imago dat past in onze huidige maatschappij;
• een duurzaam en waardevaste vastgoed(portefeuille);
• meer zicht op continuïteit;
• lagere energiekosten en verduurzaming;
• betere inzetbaarheid en verhuurbaarheid van uw vastgoed;
• inzicht in uw energieverbruik middels monitoring.

“Neemt uw tijd te baat, te vroeg is beter dan te laat”.

Wilt u meer weten over het effectief en slim gebruik van uw MJOP of DMJOP, belt u dan geheel vrijblijvend met onze organisatie: 073 641 27 22.

Nieuws items

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer