Veel gestelde vragen
Contact

Nieuwe methodiek voor energielabels: de NTA 8800

Vanaf 1 juli 2020 zou de NTA 8800 in werking treden. Echter, door het uitblijven van de benodigde software heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken besloten de nieuwe rekenmethodiek per 1 januari 2021 in te voeren.

 

De NTA 8800 is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van energielabels voor woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA 8800 vervangt een aantal bestaande methoden, namelijk: NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. De NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw, voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

 

Wat verandert er?

De NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren. De nieuwe rekenmethode bepaalt de netto warmtevraag in kWh per jaar per m2 vloeroppervlakte (kWh/m2). Het is hiermee een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.

 

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

Een energielabel is tot 10 jaar geldig na opnamedatum. Deze geldigheidsduur blijft, ook na de invoer van de NTA 8800, staan. Een energielabel is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande bouw als nieuwbouw bij verkoop, verhuur of oplevering.

 

Met de NTA 8800 worden strengere eisen gesteld aan de berekening dan voorheen, dit betekent dat de opname nauwkeuriger wordt uitgevoerd en dat het aanleveren van bewijslast, zoals tekeningen en andere technische gegevens door de gebouweigenaar, nog belangrijker wordt.

NTA8800

Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

 

De verplichting geldt niet als:

  • De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • De oppervlakte van de kantoorruimte < 50% is van de totale oppervlakte van het gebouw;
  • Het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • Het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.

 

Wilt u meer weten over energielabels voor utiliteitsbouw, bel dan geheel vrijblijvend met onze adviesorganisatie: 073 641 27 22.

 

Bronnen:
Rijksoverheid

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer