Veel gestelde vragen
Contact

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans op een legionellabesmetting. Techniek Nederland heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier al meerdere keren op gewezen.

Wijziging per 1 oktober 2021

Het Ministerie wil legionellapreventie bij zorgwoningcomplexen weer verplicht gaan stellen. Het Ministerie bereidt een wijziging voor van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater per 1 oktober 2021. Met deze wijziging worden eigenaren van zorgwoningcomplexen weer verplicht maatregelen te nemen om legionellabesmetting te voorkomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gaat de handhaving op zich nemen.

Aantal legionellabesmettingen neemt toe

Elk jaar zijn er in Nederland tussen de 300 en 400 patiënten waarvan bekend is dat ze een longontsteking door legionella hebben. De laatste jaren neemt het aantal patiënten toe, in 2017 waren het er ruim 550. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet alle patiënten goed onderzocht kunnen worden. In de zomer zijn er over het algemeen meer patiënten dan in de winter en vochtige weersomstandigheden lijken ook invloed te hebben.

Definitie zorgwoningcomplex

Een zorgwoningcomplex wordt gedefinieerd als: gebouw bestaande uit meerdere zorgwoningen achter één watermeter van het desbetreffende drinkwaterbedrijf, waarin gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van de zorg, waaronder ruimten voor maaltijden en recreatie, aanwezig zijn en waar 40% of meer van de bewoners een verhoogd risico lopen op besmetting met legionellabacteriën en intensieve begeleiding en verpleegkundige ondersteuning krijgen. Het is niet van toepassing als de zorgorganisatie door middel van een verklaring kan aantonen dat minder dan 40% van de bewoners een verhoogd risico loopt op besmetting met legionellabacteriën.

Figuur 1: Aantal legionellosemeldingen in het lopende jaar waarbij de infectie in Nederland werd opgelopen en het gemiddelde aantal in Nederland opgelopen meldingen in de voorgaande vijf jaar (2016-2020) en de vijf jaar daarvoor (2011-2015).

Bron: RIVM

Laat u goed adviseren

In praktijk komen wij helaas nog te vaak potentiële onveilige situaties tegen die kunnen leiden tot een legionellabesmetting. Denk hierbij aan stilstaand water in dode leidingen in de drinkwaterinstallatie of systemen die niet met enige regelmaat met warm water gespoeld worden. WHC kan u ondersteunen met het in kaart brengen van de risico’s omtrent legionellabeheer. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Nieuws items

BENG: luchtdicht bouwen steeds belangrijker

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie...

Lees meer

“Bezint eer ge begint”

De klimaatdoestellingen dwingen ons goed na te denken over de aanpak van de gebouwschil.   Heeft u al nagedacht over de aanpak van uw platte...

Lees meer

Een Lange Termijn Huisvestingsplan (LHTP) als basis voor een duurzaam huisvestingsbeleid

Bij de bepaling van een toekomstgericht huisvestingsbeleid, zijn een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) en het DMJOP onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een LTHP is kortgezegd...

Lees meer

Hoever bent u met de DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning)

Verduurzamen en energiebesparende maatregelen, het lijkt wel of we het tegenwoordig over niks anders meer hebben. Tel daarbij het onderwerp over de toekomst van een...

Lees meer

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans...

Lees meer