Veel gestelde vragen
Contact

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans op een legionellabesmetting. Techniek Nederland heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier al meerdere keren op gewezen.

Wijziging per 1 oktober 2021

Het Ministerie wil legionellapreventie bij zorgwoningcomplexen weer verplicht gaan stellen. Het Ministerie bereidt een wijziging voor van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater per 1 oktober 2021. Met deze wijziging worden eigenaren van zorgwoningcomplexen weer verplicht maatregelen te nemen om legionellabesmetting te voorkomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gaat de handhaving op zich nemen.

Aantal legionellabesmettingen neemt toe

Elk jaar zijn er in Nederland tussen de 300 en 400 patiënten waarvan bekend is dat ze een longontsteking door legionella hebben. De laatste jaren neemt het aantal patiënten toe, in 2017 waren het er ruim 550. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet alle patiënten goed onderzocht kunnen worden. In de zomer zijn er over het algemeen meer patiënten dan in de winter en vochtige weersomstandigheden lijken ook invloed te hebben.

Definitie zorgwoningcomplex

Een zorgwoningcomplex wordt gedefinieerd als: gebouw bestaande uit meerdere zorgwoningen achter één watermeter van het desbetreffende drinkwaterbedrijf, waarin gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van de zorg, waaronder ruimten voor maaltijden en recreatie, aanwezig zijn en waar 40% of meer van de bewoners een verhoogd risico lopen op besmetting met legionellabacteriën en intensieve begeleiding en verpleegkundige ondersteuning krijgen. Het is niet van toepassing als de zorgorganisatie door middel van een verklaring kan aantonen dat minder dan 40% van de bewoners een verhoogd risico loopt op besmetting met legionellabacteriën.

Figuur 1: Aantal legionellosemeldingen in het lopende jaar waarbij de infectie in Nederland werd opgelopen en het gemiddelde aantal in Nederland opgelopen meldingen in de voorgaande vijf jaar (2016-2020) en de vijf jaar daarvoor (2011-2015).

Bron: RIVM

Laat u goed adviseren

In praktijk komen wij helaas nog te vaak potentiële onveilige situaties tegen die kunnen leiden tot een legionellabesmetting. Denk hierbij aan stilstaand water in dode leidingen in de drinkwaterinstallatie of systemen die niet met enige regelmaat met warm water gespoeld worden. WHC kan u ondersteunen met het in kaart brengen van de risico’s omtrent legionellabeheer. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Nieuws items

Grootschalige renovatie nodig? Let op!

Om energiebesparing te kunnen realiseren is het vaak noodzakelijk om grote aanpassingen te maken aan jouw pand, voor het verbeteren van de isolatiegraad en/of aanpassen...

Lees meer

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer