Veel gestelde vragen
Contact

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom als deze via de notaris is overgedragen en de akte is ingeschreven bij het kadaster.

Soms hoor je ook de term economisch eigendom. Hierbij blijft het eigendom van het gebouw bij de juridisch eigenaar, echter het gebruik met alle rechten en plichten valt onder verantwoording van de economisch eigenaar. Er is sprake van economisch eigendom als u het gebruik genot hebt, de kosten en lasten betaalt en belang hebt bij de waardeontwikkeling. Maar u hebt de woning of het gebouw niet feitelijk geleverd gekregen. De levering heeft dan niet via de notaris plaatsgevonden, maar bijvoorbeeld via ene onderhandse akte.

Dit stopt wanneer de economisch eigenaar het gebouw koopt van juridisch eigenaar. Economisch eigendom komt vaker voor bij leasing en hypothecaire leningen.

Waarom is er verschil tussen juridisch en economisch eigendom?
Hierbij grijpen we terug naar het verleden. Vroeger was een belangrijke reden voor economisch eigendom het uitstellen van de overdrachtsbelasting. Pas bij juridische levering hoefde deze te worden betaald. In 1995 en 1999 heeft de belastingdienst deze ‘fiscale gaten gedicht’. Voor nieuwe economische overdrachten is men sindsdien ook overdrachtsbelasting verschuldigd.
#juridisch #economisch #eigendom #gebouw #vastgoedbeheer #exploitatie #MJOP #WHC #Captae - www.whc-consultancy.nl

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer