Veel gestelde vragen
Contact

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom als deze via de notaris is overgedragen en de akte is ingeschreven bij het kadaster.

Soms hoor je ook de term economisch eigendom. Hierbij blijft het eigendom van het gebouw bij de juridisch eigenaar, echter het gebruik met alle rechten en plichten valt onder verantwoording van de economisch eigenaar. Er is sprake van economisch eigendom als u het gebruik genot hebt, de kosten en lasten betaalt en belang hebt bij de waardeontwikkeling. Maar u hebt de woning of het gebouw niet feitelijk geleverd gekregen. De levering heeft dan niet via de notaris plaatsgevonden, maar bijvoorbeeld via ene onderhandse akte.

Dit stopt wanneer de economisch eigenaar het gebouw koopt van juridisch eigenaar. Economisch eigendom komt vaker voor bij leasing en hypothecaire leningen.

Waarom is er verschil tussen juridisch en economisch eigendom?
Hierbij grijpen we terug naar het verleden. Vroeger was een belangrijke reden voor economisch eigendom het uitstellen van de overdrachtsbelasting. Pas bij juridische levering hoefde deze te worden betaald. In 1995 en 1999 heeft de belastingdienst deze ‘fiscale gaten gedicht’. Voor nieuwe economische overdrachten is men sindsdien ook overdrachtsbelasting verschuldigd.
#juridisch #economisch #eigendom #gebouw #vastgoedbeheer #exploitatie #MJOP #WHC #Captae - www.whc-consultancy.nl

Nieuws items

Grootschalige renovatie nodig? Let op!

Om energiebesparing te kunnen realiseren is het vaak noodzakelijk om grote aanpassingen te maken aan jouw pand, voor het verbeteren van de isolatiegraad en/of aanpassen...

Lees meer

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer