Veel gestelde vragen
Contact

Is mijn elektrotechnische installatie veilig? (NEN 3140 – NEN 1010)

Het technisch beheer van elektrotechnische installaties is vanzelfsprekend erg belangrijk. Maar wat zegt de wetgeving hierover? Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrotechnische installaties? Waar moet u als gebouweigenaar/werkgever aan voldoen, zowel bij nieuwbouw als bij beheer? Hieronder een toelichting.

Keuring elektrische installaties en arbeidsmiddelen
Het Bouwbesluit 2012 stelt dat elektrotechnische installaties die in een gebouw aanwezig zijn blijvend moeten voldoen aan NEN 1010. Echter, niet alle bepalingen uit NEN 1010 zijn aan het Bouwbesluit gekoppeld. Enkel die betrekking hebben op de veiligheid van elektrische installaties.

 

Het zijn geen wetten en dus zijn de voorschriften niet algemeen verbindend. Maar het gebruik wordt wel aanbevolen via de Woningwet, het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. Wie wil, mag echter op een andere manier hetzelfde doel bereiken als in de norm staat en moet dat vervolgens aantonen.

 

NEN 1010 geeft aan hoe laagspanningsinstallaties veilig worden aangelegd, uitgebreid en aangepast. Daarnaast geeft de norm duidelijkheid over controles en inspecties bij de oplevering van projecten. Zowel van woningen als van utiliteitsbouw en industriële gebouwen.

 

Keuring bij oplevering
Bij oplevering van elektrotechnische installaties dient een installateur een inspectie uit te voeren en een keuringsrapport op te stellen (volgens NEN 1010). Met dit rapport verklaart de installateur dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet. In veel gevallen is dit een vereiste opgelegd door de verzekeraar.

 

Keuring na ingebruikname
Bestaande elektrische installaties worden gekeurd volgens NEN 3140 en EN 50110-1. NEN 3140-keuring volgens SCIOS scope 8 (voor elektrotechnische installaties) en scope 9 (voor elektrische arbeidsmiddelen). De frequentie tussen de opeenvolgende keuringen is afhankelijk van een zestal factoren.

 

Wie is verantwoordelijk?
De Arbowet stelt dat werkgevers zorg moeten dragen voor de veiligheid van hun medewerkers, werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Periodieke keuringen volgens NEN 3140 horen hier dus bij. De manier waarop de werkgevers dit regelen, mogen zij zelf bepalen, mits de invulling minstens van hetzelfde niveau is als NEN 3140 omschrijft.

 

In het geval van een huurpand dienen huurder/gebruiker afspraken te maken met de verhuurder over de verantwoordelijkheid in deze. Dit dient schriftelijk vastgelegd te zijn. Indien de verhuurder hierin geen verantwoordelijkheid wenst te nemen, dient de huurder, als werkgever van het in het pand aanwezige personeel, deze verantwoordelijkheid in te vullen.

Bronnen:

Wikipedia

Installatiejournaal

Boek: ‘Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties’ – Melford B.V.

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer