Veel gestelde vragen
Contact

Inzicht in de huidige staat van onderhoud van uw vastgoed

In de huidige tijd gaat het bij onderhoud van gebouwen en installaties niet meer alleen om het functioneren en in stand houden ervan. Dit is zonder meer nog steeds erg belangrijk maar we kunnen niet meer om zaken heen zoals wet-, regelgeving en milieu heen.

Wetgeving omvat de eisen waaraan een gebouw moet voldoen zoals brandveiligheid en keuringsplicht van installaties. Op gebied van milieu komen zeker de eisen die in het kader van materiaalgebruik en energieverbruik en -prestatie naar voren. U als vastgoedeigenaar of -beheerder krijgt met al deze facetten in meer of mindere mate te maken. Daarnaast speelt ook de exploitatietermijn van het vastgoed een prominente rol bij het maken van de juiste keuzes. Om het gewenste inzicht te krijgen en vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken zijn er meerdere mogelijkheden. Hierna volgt een drietal voorbeelden om inzicht te krijgen en de juiste vervolgstappen te kunnen ondernemen.

A. De gebrekenrapportage

Om inzicht te krijgen in de huidige staat van onderhoud van uw vastgoed is een NEN-norm beschikbaar. Deze norm genaamd conditiemeting NEN 2767 is een veel toegepaste methode voor het objectief, persoonsonafhankelijk en uniform meten van de fysieke kwaliteit van uw gebouw(en) en de daarin aanwezige technische installatie(s).

In de norm zijn gebreken omschreven en gecategoriseerd in ernstig, serieus of gering gebrek. Het resultaat van een NEN 2767 inspectie is een overzicht van alle gebreken die voorkomen aan uw gebouw(en) of installatie(s). Ook wordt van elk element of groep van gelijksoortige elementen een conditiecijfer bepaald. Deze wordt weergegeven op een schaal van 1 t/m 6.

 

Deze methode wordt veel toegepast bij conditiegestuurd onderhoud en nulmetingen. In de rapportage wordt veel tijd en aandacht besteed aan alle voorkomende gebreken. Het rapport zegt echter nog niets over de urgentie en wijze waarop het gebrek moet worden opgelost.

B. Het herstel-adviesrapport

Een andere wijze van het in kaart brengen van de onderhoudsstaat is het opstellen van een herstel-adviesrapportage. Bij deze methode wordt deels gebruik gemaakt van de gebreken zoals die in de norm NEN 2767 zijn vastgelegd, dus objectief beoordeeld. Echter de inspecteur verwerkt alleen die gebreken welke ook opgelost moeten worden om het functioneren van gebouw en/of installatie te waarborgen. In het rapport wordt een advies gegeven om direct in te grijpen of om het herstel en/of vervanging op een bepaalde termijn in te plannen. Een voorbeeld: lichte beschadigingen die geen verdere gevolgen hebben zullen buiten deze rapportage gehouden worden. U heeft direct een tastbaar plan wat u de komende periode aan extra onderhoud moet laten uitvoeren. Bij deze vorm van inspecteren wordt de aandacht gevestigd op alleen die zaken die echt nodig zijn om het gebouw in optimale staat te houden. Naast het aangeven van het gebrek heeft u ook meteen een hersteladvies in handen.

 

C. Het instandhoudingsonderzoek

Bovengenoemde inspectie en adviesrapporten zijn uitermate geschikt voor onderhoud aan gebouwen die voor langere of onbepaalde tijd functioneel moeten blijven. Heeft u echter te maken met een beperkte gebruikstermijn, omdat er grote renovaties, verhuizing of nieuwbouw aan zit te komen, dan is er behoefte aan een goed advies voor de resterende gebruiksperiode. Dan is het uit laten voeren van een instandhoudingsonderzoek iets voor u. Het heeft dan geen zin om alle gebreken in kaart te brengen, maar alleen te onderzoeken wat nodig is om het onderhoud in de aangegeven periode zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op basis van de door u aangegeven gebruikstermijn zal de inspecteur alleen die zaken onder de aandacht brengen die in de aangegeven periode voor u belangrijk zijn. In het rapport treft u zaken aan die u in de nog resterende gebruiksperiode moet uitvoeren. Daarnaast wordt aangegeven of door het niet uitvoeren van renovatie of vervanging rekening gehouden moet worden met extra storingskosten.

D. Wet-, regelgeving en milieu

In alle hierboven genoemde methodieken is beperkt aandacht voor wet- en regelgeving en zaken die omtrent milieu spelen. Al deze inspecties kunnen wij uitbreiden met extra aandacht voor wet-, regelgeving en milieu onderwerpen. Hierbij kunnen wij ons richten op de nieuwe wet- en regelgeving, maar denk hierbij ook aan zaken als de informatieplicht en de (verplichte) energiemaatregelen uit de energie-audits (energiebesparingsplicht). Ook kunnen wij helpen uw gebouw te verduurzamen en geschikt te maken voor exploitatie in de toekomst met een gereduceerde CO2 footprint.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau via telefoonnummer 073-6412722 of per email info@whc-consultancy.nl.
Wij staan u graag te woord.

Nieuws items

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer

Het nut van het PvE Gezonde Kantoren

Het nut van een gezond kantoor lijkt logisch, maar hoe is dat bij u? Welke regels horen hierbij?   Om u enig inzicht te geven...

Lees meer