Veel gestelde vragen
Contact

Hoe worden de gemeentelijke knelpunten opgelost

Uit overleg met gemeenten is gebleken dat voor en bij het versnellen van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed diverse knelpunten worden ervaren. We hebben het dan over de concretisering van de routekaart naar 2050. Aan welke knelpunten kunt u zoal denken?

Beleidsmatig zien we dat voornamelijk bewustwording en de betekenis van het Klimaatakkoord door de organisatie aangewakkerd dient te worden. Denk aan de ontwikkeling van vastgoedcases, waarbij niet alleen de kosten centraal staan, maar ook andere waarden worden meegewogen. Verder is het opstellen van de te volgen strategie voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed een ontwikkelpunt dat opvolging nodig heeft. Wat we ook zien bij de energietransitie, dat innovatieve oplossingen onder druk staan van bouwprojecten die de aandacht hebben van publieke en politieke aandacht. De innovatieve ruimte is te beperkt.

“De sectorale routekaart, SMART naar 2030 en 2050!”

 

Qua financiën zijn er enkele voor de hand liggende factoren die spelen. De financiële ruimte voor verduurzaming is beperkt. Gevolg is dat maatregelen zeer kosteneffectief opgenomen dienen te worden en gekeken moet worden welke financiële ruimte hiervoor vrijgemaakt gaat worden. Wat de discussie moeilijk maakt is de redenatie vanuit de TVT, oftewel terugverdientijd. Dit beperkt de discussie tot energie besparen en staat verduurzaming van de bestaande gebouwen met soms onrendabele investeringen in de weg. Gemeenten hebben vaak wel een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wat we regelmatig zien is dat gemeenten niet altijd een toereikende onderhoudsvoorziening hebben getroffen. De aandacht dient verschoven te worden naar een reservering op de lange termijn, dan de jaarlijkse bijdrage/dotatie voor deze voorziening. Een duurzaam MJOP (DMJOP) is een van de basiszaken in de routekaart naar een concrete 2030 en een doorkijk naar 2050.

Op organisatorisch gebied zien we dat bij gemeenten het soms ontbreekt aan centrale organisatie en aansturing van de verduurzaming van het vastgoed. Het beheer en inzicht is vaak verspreid. Een veel voorkomend knelpunt is tevens de achterblijvende uitvoering van het MJOP. Dit resulteert in een kwaliteitsverlies van de gebouwenvoorraad. Beschikbare capaciteit en kennisniveau hebben hier ook mee te maken. Dit zijn zaken die concreet oplosbaar zijn.

WHC geeft een aantal gemeenten en organisaties in Nederland de ondersteuning om deze knelpunten voortvarend op te lossen. Hierdoor worden achterstanden weggewerkt en kan de organisatie weer proactief en kosteneffectief sturen op het vastgoedbeheer en de verduurzaming.

Technisch gezien is de kwaliteit van de vastgoedinformatie niet altijd voldoende en/of ontoereikend om betrouwbare en kosteneffectieve afwegingen te maken. Hier zijn verbeteringen in te behalen. De beschikbare vastgoedbeheersystemen bieden een hulpmiddel voor de verwerking van informatie en inspectiegegevens, energiegegevens, verplichtingen, etc. Daarnaast dient bij verduurzaming ook een visie te zijn over het toepassen van bewezen en innovatieve technieken, welke al dan niet meegenomen kunnen worden als duurzame maatregel(en).

 

Meer over de toepassing van de sectorale routekaart of ondersteuning, neemt u dan gerust en vrijblijvend contact op met ons bureau.
Ervaringen en inzichten bespreken wij graag met u. Houdt tevens de media in de gaten, binnenkort volgt nog een artikel over de sectorale routekaart.

 

Bron: Sectorale Routekaart VNG

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer