Veel gestelde vragen
Contact

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen vanuit welke start en uitgangspunt het plan wordt opgezet.

 

Een voorbeeld is om de huisvestingsbehoeftes en ambities te analyseren en deze te spiegelen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Hieruit komen speerpunten naar voren die een belangrijk onderdeel zijn in het LTHP.

Bepaal vervolgens welke uitgangspunten en kaders van toepassing zijn en waarmee de afbakening plaatsvindt. Denk hierbij aan gemaakte afspraken gemeenten/overheid, kwaliteitsprogramma’s, prestatieafspraken, plannen, brancheafspraken, gebiedskaders, financiële kaders en afspraken, e.d.

Vervolgens is het goed de huidige situatie top-down in demarcatie te benaderen en te analyseren: Terrein – gebouw – functie – ruimte. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld gebouw- en terreinfuncties, ontwikkelbaarheid, eigenaarschap, indeling, infrastructuur, sturing op vastgoedwaarde, duurzaamheidsfootprint, energie- en onderhoudsbeleid, risicobeheer, wet- en regelgeving, e.d.

 

Ga op basis van deze analyse, behoefte en ambitie, aan de slag met scenarioplanning.
 
Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer