Veel gestelde vragen
Contact

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen vanuit welke start en uitgangspunt het plan wordt opgezet.

 

Een voorbeeld is om de huisvestingsbehoeftes en ambities te analyseren en deze te spiegelen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Hieruit komen speerpunten naar voren die een belangrijk onderdeel zijn in het LTHP.

Bepaal vervolgens welke uitgangspunten en kaders van toepassing zijn en waarmee de afbakening plaatsvindt. Denk hierbij aan gemaakte afspraken gemeenten/overheid, kwaliteitsprogramma’s, prestatieafspraken, plannen, brancheafspraken, gebiedskaders, financiële kaders en afspraken, e.d.

Vervolgens is het goed de huidige situatie top-down in demarcatie te benaderen en te analyseren: Terrein – gebouw – functie – ruimte. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld gebouw- en terreinfuncties, ontwikkelbaarheid, eigenaarschap, indeling, infrastructuur, sturing op vastgoedwaarde, duurzaamheidsfootprint, energie- en onderhoudsbeleid, risicobeheer, wet- en regelgeving, e.d.

 

Ga op basis van deze analyse, behoefte en ambitie, aan de slag met scenarioplanning.
 
Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer