Veel gestelde vragen
Contact

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen vanuit welke start en uitgangspunt het plan wordt opgezet.

 

Een voorbeeld is om de huisvestingsbehoeftes en ambities te analyseren en deze te spiegelen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Hieruit komen speerpunten naar voren die een belangrijk onderdeel zijn in het LTHP.

Bepaal vervolgens welke uitgangspunten en kaders van toepassing zijn en waarmee de afbakening plaatsvindt. Denk hierbij aan gemaakte afspraken gemeenten/overheid, kwaliteitsprogramma’s, prestatieafspraken, plannen, brancheafspraken, gebiedskaders, financiële kaders en afspraken, e.d.

Vervolgens is het goed de huidige situatie top-down in demarcatie te benaderen en te analyseren: Terrein – gebouw – functie – ruimte. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld gebouw- en terreinfuncties, ontwikkelbaarheid, eigenaarschap, indeling, infrastructuur, sturing op vastgoedwaarde, duurzaamheidsfootprint, energie- en onderhoudsbeleid, risicobeheer, wet- en regelgeving, e.d.

 

Ga op basis van deze analyse, behoefte en ambitie, aan de slag met scenarioplanning.
 
Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

BENG: luchtdicht bouwen steeds belangrijker

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie...

Lees meer

“Bezint eer ge begint”

De klimaatdoestellingen dwingen ons goed na te denken over de aanpak van de gebouwschil.   Heeft u al nagedacht over de aanpak van uw platte...

Lees meer

Een Lange Termijn Huisvestingsplan (LHTP) als basis voor een duurzaam huisvestingsbeleid

Bij de bepaling van een toekomstgericht huisvestingsbeleid, zijn een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) en het DMJOP onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een LTHP is kortgezegd...

Lees meer

Hoever bent u met de DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning)

Verduurzamen en energiebesparende maatregelen, het lijkt wel of we het tegenwoordig over niks anders meer hebben. Tel daarbij het onderwerp over de toekomst van een...

Lees meer

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans...

Lees meer