Veel gestelde vragen
Contact

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen vanuit welke start en uitgangspunt het plan wordt opgezet.

 

Een voorbeeld is om de huisvestingsbehoeftes en ambities te analyseren en deze te spiegelen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Hieruit komen speerpunten naar voren die een belangrijk onderdeel zijn in het LTHP.

Bepaal vervolgens welke uitgangspunten en kaders van toepassing zijn en waarmee de afbakening plaatsvindt. Denk hierbij aan gemaakte afspraken gemeenten/overheid, kwaliteitsprogramma’s, prestatieafspraken, plannen, brancheafspraken, gebiedskaders, financiële kaders en afspraken, e.d.

Vervolgens is het goed de huidige situatie top-down in demarcatie te benaderen en te analyseren: Terrein – gebouw – functie – ruimte. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld gebouw- en terreinfuncties, ontwikkelbaarheid, eigenaarschap, indeling, infrastructuur, sturing op vastgoedwaarde, duurzaamheidsfootprint, energie- en onderhoudsbeleid, risicobeheer, wet- en regelgeving, e.d.

 

Ga op basis van deze analyse, behoefte en ambitie, aan de slag met scenarioplanning.
 
Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer