Veel gestelde vragen
Contact

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen vanuit welke start en uitgangspunt het plan wordt opgezet.

 

Een voorbeeld is om de huisvestingsbehoeftes en ambities te analyseren en deze te spiegelen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Hieruit komen speerpunten naar voren die een belangrijk onderdeel zijn in het LTHP.

Bepaal vervolgens welke uitgangspunten en kaders van toepassing zijn en waarmee de afbakening plaatsvindt. Denk hierbij aan gemaakte afspraken gemeenten/overheid, kwaliteitsprogramma’s, prestatieafspraken, plannen, brancheafspraken, gebiedskaders, financiële kaders en afspraken, e.d.

Vervolgens is het goed de huidige situatie top-down in demarcatie te benaderen en te analyseren: Terrein – gebouw – functie – ruimte. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld gebouw- en terreinfuncties, ontwikkelbaarheid, eigenaarschap, indeling, infrastructuur, sturing op vastgoedwaarde, duurzaamheidsfootprint, energie- en onderhoudsbeleid, risicobeheer, wet- en regelgeving, e.d.

 

Ga op basis van deze analyse, behoefte en ambitie, aan de slag met scenarioplanning.
 
Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen...

Lees meer

Cursus Onderhoud- en Energiebeheer

Wilt u uw kennis op het gebied van Onderhoud- en Energiebeheer verbreden en verdiepen? Wilt u een basis leggen om aan de slag te gaan?...

Lees meer

Hoe groot is de besmettingskans in uw gebouw?

Is het niet goed om een indicatie te hebben ten aanzien van de kans op besmetting via aerosolen in de ruimten van uw gebouwen? Het...

Lees meer

Inzicht in de huidige staat van onderhoud van uw vastgoed

In de huidige tijd gaat het bij onderhoud van gebouwen en installaties niet meer alleen om het functioneren en in stand houden ervan. Dit is...

Lees meer

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…...

Lees meer