Veel gestelde vragen
Contact

Hoe krijg ik een comfortabele werkomgeving

Regelmatig krijgen we de vraag een onderzoek te doen naar het klimaat op de werkplek.  Is het de ventilatie, beeld ik het mij in, voldoe ik aan de norm of zijn er andere invloeden waardoor het niet behaaglijk is?  Zomaar een greep van gedachten die spelen.
Wat we vaak zien is dat gebruikers in een gebouw of gebouwdeel het binnenklimaat ervaren als wisselvallig, vervelend, drukkend, etc. , met andere woorden onvoldoende. Het gaat dan voornamelijk over klachten als temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Om de oorzaak van deze klachten te onderzoeken wordt aan WHC de vraag gesteld een binnenklimaatonderzoek uit te voeren om een beeld te krijgen van de huidige omstandigheden en een richting te geven voor het oplossen van deze klimaatklachten. De oplossing hoeft niet altijd technisch van aard te zijn. Vaak is het een samenstelling van oplossingen ontstaan die gericht zijn op techniek, proces, organisatie en gebruik van het gebouw.

Bij een dergelijk onderzoek kan tevens gekeken worden naar het 'laaghangend fruit' om uw gebouw verder te verduurzamen of om wensen te onderzoeken die u mee wilt nemen in uw budget of uitvoeringsplannen. Afijn, het is vaak erg handig en goed om zaken te combineren tijdens een onderzoek.
Nadat het onderzoeksrapport gereed is, kunt u met de conclusie en pragmatische aanbevelingen aan de slag om de problemen op te lossen en de volgende concrete stap te nemen.

Een idee van uw stappenplan?

  1. Intakegesprek
  2. Onderzoeksplan met betrekking tot werking, parametrering en gebruik
  3. Rondgang en opname op locatie
  4. Datalogging temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2
  5. Eventueel microbiologisch onderzoek
  6. Gebruikersonderzoek
  7. Data-analyse, onderzoek, gebruikersreferentie en wettelijke verplichting
  8. Uitwerking bevindingen, conclusie en aanbevelingen

Zomaar even een idee van een concreet stappenplan, dat vaak in overeenstemming met onze opdrachtgevers opgevolgd wordt en een zeer goed pragmatisch beeld geeft welke vervolgstappen de opdrachtgever vervolgens kan nemen. Uiteraard worden onze opdrachtgevers ook hierin ondersteund als daar de behoefte aan is.

Heeft u een klimaatvraag?  Laat het ons weten, zodat we samen met u kunnen kijken naar de juiste oplossing voor u.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer