Veel gestelde vragen
Contact

Hoe krijg ik een comfortabele werkomgeving

Regelmatig krijgen we de vraag een onderzoek te doen naar het klimaat op de werkplek.  Is het de ventilatie, beeld ik het mij in, voldoe ik aan de norm of zijn er andere invloeden waardoor het niet behaaglijk is?  Zomaar een greep van gedachten die spelen.
Wat we vaak zien is dat gebruikers in een gebouw of gebouwdeel het binnenklimaat ervaren als wisselvallig, vervelend, drukkend, etc. , met andere woorden onvoldoende. Het gaat dan voornamelijk over klachten als temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Om de oorzaak van deze klachten te onderzoeken wordt aan WHC de vraag gesteld een binnenklimaatonderzoek uit te voeren om een beeld te krijgen van de huidige omstandigheden en een richting te geven voor het oplossen van deze klimaatklachten. De oplossing hoeft niet altijd technisch van aard te zijn. Vaak is het een samenstelling van oplossingen ontstaan die gericht zijn op techniek, proces, organisatie en gebruik van het gebouw.

Bij een dergelijk onderzoek kan tevens gekeken worden naar het 'laaghangend fruit' om uw gebouw verder te verduurzamen of om wensen te onderzoeken die u mee wilt nemen in uw budget of uitvoeringsplannen. Afijn, het is vaak erg handig en goed om zaken te combineren tijdens een onderzoek.
Nadat het onderzoeksrapport gereed is, kunt u met de conclusie en pragmatische aanbevelingen aan de slag om de problemen op te lossen en de volgende concrete stap te nemen.

Een idee van uw stappenplan?

  1. Intakegesprek
  2. Onderzoeksplan met betrekking tot werking, parametrering en gebruik
  3. Rondgang en opname op locatie
  4. Datalogging temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2
  5. Eventueel microbiologisch onderzoek
  6. Gebruikersonderzoek
  7. Data-analyse, onderzoek, gebruikersreferentie en wettelijke verplichting
  8. Uitwerking bevindingen, conclusie en aanbevelingen

Zomaar even een idee van een concreet stappenplan, dat vaak in overeenstemming met onze opdrachtgevers opgevolgd wordt en een zeer goed pragmatisch beeld geeft welke vervolgstappen de opdrachtgever vervolgens kan nemen. Uiteraard worden onze opdrachtgevers ook hierin ondersteund als daar de behoefte aan is.

Heeft u een klimaatvraag?  Laat het ons weten, zodat we samen met u kunnen kijken naar de juiste oplossing voor u.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer