Veel gestelde vragen
Contact

Hoe krijg ik een comfortabele werkomgeving

Regelmatig krijgen we de vraag een onderzoek te doen naar het klimaat op de werkplek.  Is het de ventilatie, beeld ik het mij in, voldoe ik aan de norm of zijn er andere invloeden waardoor het niet behaaglijk is?  Zomaar een greep van gedachten die spelen.
Wat we vaak zien is dat gebruikers in een gebouw of gebouwdeel het binnenklimaat ervaren als wisselvallig, vervelend, drukkend, etc. , met andere woorden onvoldoende. Het gaat dan voornamelijk over klachten als temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Om de oorzaak van deze klachten te onderzoeken wordt aan WHC de vraag gesteld een binnenklimaatonderzoek uit te voeren om een beeld te krijgen van de huidige omstandigheden en een richting te geven voor het oplossen van deze klimaatklachten. De oplossing hoeft niet altijd technisch van aard te zijn. Vaak is het een samenstelling van oplossingen ontstaan die gericht zijn op techniek, proces, organisatie en gebruik van het gebouw.

Bij een dergelijk onderzoek kan tevens gekeken worden naar het 'laaghangend fruit' om uw gebouw verder te verduurzamen of om wensen te onderzoeken die u mee wilt nemen in uw budget of uitvoeringsplannen. Afijn, het is vaak erg handig en goed om zaken te combineren tijdens een onderzoek.
Nadat het onderzoeksrapport gereed is, kunt u met de conclusie en pragmatische aanbevelingen aan de slag om de problemen op te lossen en de volgende concrete stap te nemen.

Een idee van uw stappenplan?

  1. Intakegesprek
  2. Onderzoeksplan met betrekking tot werking, parametrering en gebruik
  3. Rondgang en opname op locatie
  4. Datalogging temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2
  5. Eventueel microbiologisch onderzoek
  6. Gebruikersonderzoek
  7. Data-analyse, onderzoek, gebruikersreferentie en wettelijke verplichting
  8. Uitwerking bevindingen, conclusie en aanbevelingen

Zomaar even een idee van een concreet stappenplan, dat vaak in overeenstemming met onze opdrachtgevers opgevolgd wordt en een zeer goed pragmatisch beeld geeft welke vervolgstappen de opdrachtgever vervolgens kan nemen. Uiteraard worden onze opdrachtgevers ook hierin ondersteund als daar de behoefte aan is.

Heeft u een klimaatvraag?  Laat het ons weten, zodat we samen met u kunnen kijken naar de juiste oplossing voor u.

Nieuws items

Kantoor gesloten vanwege Hemelvaartsdag

Vanwege Hemelvaartsdag is ons kantoor op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei a.s. gesloten. Op maandag 25 mei zijn we weer bereikbaar vanaf 08.30...

Lees meer

Compliance QuickScan

Compliance is een veelgebruikte term in de vastgoedwereld. Met deze term wordt aangeduid of een persoon of organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving...

Lees meer

Is mijn elektrotechnische installatie veilig? (NEN 3140 – NEN 1010)

Het technisch beheer van elektrotechnische installaties is vanzelfsprekend erg belangrijk. Maar wat zegt de wetgeving hierover? Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrotechnische...

Lees meer

Corona en langetermijnonderhoud

Groot onderhoud aan gebouwen, waar kiest u voor? Als gevolg van de coronacrisis zien we dat onderhoudsklussen momenteel vooruit geschoven worden. Organisaties hebben het druk...

Lees meer

Projectmanagement namens uw organisatie!

“Wees op tijd met vervangen van koeling“ We merken het buiten nog niet echt en het coronavirus legt ook nog eens tijdelijk werkzaamheden deels lam....

Lees meer