Veel gestelde vragen
Contact

Het belang van gecertificeerde inspecteurs

De basis voor een groot deel van de inspecties, uitgevoerd door WHC, is de NEN 2767. De NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door de koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van de organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjarenonderhoudsplanningen. Aan de hand van deze planningen worden vervolgens de onderhoudsbudgetten opgesteld.

 

Op basis van vastgesteld beleid en de doelstellingen van een opdrachtgever is de inspecteur verantwoordelijk voor het objectief waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische prestaties en gebruiksprestaties. De inspecteur dient hiervoor voldoende vakkennis te hebben en dient op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

 

Om deze kennis voor u als opdrachtgever te waarborgen, hebben mijn collega François Cloin en ik ons ingezet om ons te laten certificeren als NEN 2767 inspecteur (discipline Bouwkunde) bij Sertum. Sertum is het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed en heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De examens zijn afgenomen door Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV). Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat François en ik met verve zijn geslaagd.

Wij kunnen u  formeel gecertificeerd met gedegen en geborgen kennisniveau ten dienste staan en kijken hiernaar uit. Van belang is het kennisniveau, het gebruik hiervan, de borging en de methodiek die nodig zijn om u een betrouwbaar, objectief en goed advies te kunnen geven waar u als opdrachtgever echt iets aan heeft.

Nieuws items

Verbod op asbesthoudende daken verworpen

Enige tijd geleden plaatsten we een bericht met de vraag of u of uw organisatie nog vastgoed bezit met asbesthoudende daken. De Tweede Kamer had...

Lees meer

Nieuwe wetgeving en uw DMJOP

Verduurzaming van ons vastgoed is een must geworden. Waarop is het in beginsel gebaseerd? Dit komt voort uit het klimaatakkoord. De huidige wetgeving zal verder...

Lees meer

Het belang van gecertificeerde inspecteurs

De basis voor een groot deel van de inspecties, uitgevoerd door WHC, is de NEN 2767. De NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de...

Lees meer

Hoe krijg ik een comfortabele werkomgeving

Regelmatig krijgen we de vraag een onderzoek te doen naar het klimaat op de werkplek.  Is het de ventilatie, beeld ik het mij in, voldoe...

Lees meer

Hartelijk welkom Sandra en Marion

WHC verwelkomt Sandra en Marion. Beide dames zetten zich voor onze klanten in om hun en ons te ondersteunen op het gebied van administratie, projectondersteuning,...

Lees meer