Veel gestelde vragen
Contact

Het belang van gecertificeerde inspecteurs

De basis voor een groot deel van de inspecties, uitgevoerd door WHC, is de NEN 2767. De NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door de koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van de organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjarenonderhoudsplanningen. Aan de hand van deze planningen worden vervolgens de onderhoudsbudgetten opgesteld.

 

Op basis van vastgesteld beleid en de doelstellingen van een opdrachtgever is de inspecteur verantwoordelijk voor het objectief waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische prestaties en gebruiksprestaties. De inspecteur dient hiervoor voldoende vakkennis te hebben en dient op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

 

Om deze kennis voor u als opdrachtgever te waarborgen, hebben mijn collega François Cloin en ik ons ingezet om ons te laten certificeren als NEN 2767 inspecteur (discipline Bouwkunde) bij Sertum. Sertum is het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed en heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De examens zijn afgenomen door Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV). Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat François en ik met verve zijn geslaagd.

Wij kunnen u  formeel gecertificeerd met gedegen en geborgen kennisniveau ten dienste staan en kijken hiernaar uit. Van belang is het kennisniveau, het gebruik hiervan, de borging en de methodiek die nodig zijn om u een betrouwbaar, objectief en goed advies te kunnen geven waar u als opdrachtgever echt iets aan heeft.

Nieuws items

Is mijn gebouw brandveilig?

Is mijn gebouw brandveilig? Dat zou iedere eigenaar en/of gebruiker van een gebouw zichzelf regelmatig moeten afvragen. Zowel de eigenaar als de gebruiker zijn samen...

Lees meer

Data op orde?

Een regel die we steeds vaker tegenkomen in ons werk. Steeds vaker wordt vanuit allerlei acties in het kader van exploitatie van een gebouw gevraagd...

Lees meer

De Paris Proof methodiek

Een pragmatische aanpak om te verduurzamen! Moet u renoveren en een verduurzaming van uw vastgoed realiseren? Hoe zou het zijn om op een pragmatische en...

Lees meer

Nieuwe methodiek voor energielabels: de NTA 8800

Vanaf 1 juli 2020 zou de NTA 8800 in werking treden. Echter, door het uitblijven van de benodigde software heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken...

Lees meer

Energieprestatie-eisen nieuwbouw per 2021 van kracht

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een...

Lees meer