Veel gestelde vragen
Contact

Het belang van gecertificeerde inspecteurs

De basis voor een groot deel van de inspecties, uitgevoerd door WHC, is de NEN 2767. De NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door de koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van de organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjarenonderhoudsplanningen. Aan de hand van deze planningen worden vervolgens de onderhoudsbudgetten opgesteld.

 

Op basis van vastgesteld beleid en de doelstellingen van een opdrachtgever is de inspecteur verantwoordelijk voor het objectief waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische prestaties en gebruiksprestaties. De inspecteur dient hiervoor voldoende vakkennis te hebben en dient op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

 

Om deze kennis voor u als opdrachtgever te waarborgen, hebben mijn collega François Cloin en ik ons ingezet om ons te laten certificeren als NEN 2767 inspecteur (discipline Bouwkunde) bij Sertum. Sertum is het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed en heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De examens zijn afgenomen door Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV). Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat François en ik met verve zijn geslaagd.

Wij kunnen u  formeel gecertificeerd met gedegen en geborgen kennisniveau ten dienste staan en kijken hiernaar uit. Van belang is het kennisniveau, het gebruik hiervan, de borging en de methodiek die nodig zijn om u een betrouwbaar, objectief en goed advies te kunnen geven waar u als opdrachtgever echt iets aan heeft.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer