Veel gestelde vragen
Contact

Het belang van gecertificeerde inspecteurs

De basis voor een groot deel van de inspecties, uitgevoerd door WHC, is de NEN 2767. De NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische toestand van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door de koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van de organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjarenonderhoudsplanningen. Aan de hand van deze planningen worden vervolgens de onderhoudsbudgetten opgesteld.

 

Op basis van vastgesteld beleid en de doelstellingen van een opdrachtgever is de inspecteur verantwoordelijk voor het objectief waarborgen van de vereiste kwaliteit en beschikbaarheid van een object of verzameling van objecten, op basis van vast te stellen technische prestaties en gebruiksprestaties. De inspecteur dient hiervoor voldoende vakkennis te hebben en dient op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

 

Om deze kennis voor u als opdrachtgever te waarborgen, hebben mijn collega François Cloin en ik ons ingezet om ons te laten certificeren als NEN 2767 inspecteur (discipline Bouwkunde) bij Sertum. Sertum is het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed en heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De examens zijn afgenomen door Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV). Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat François en ik met verve zijn geslaagd.

Wij kunnen u  formeel gecertificeerd met gedegen en geborgen kennisniveau ten dienste staan en kijken hiernaar uit. Van belang is het kennisniveau, het gebruik hiervan, de borging en de methodiek die nodig zijn om u een betrouwbaar, objectief en goed advies te kunnen geven waar u als opdrachtgever echt iets aan heeft.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer