Veel gestelde vragen
Contact

Fiscaal voordeel bij CO2-reductie

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2020 rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Wist u dat … op de Energielijst 2020 nu meer technieken staan die voor CO2-reductie zorgen bij bestaande processen.

Gebrekenonderzoek vastgoed

Bedrijven die investeren in technieken op de Energielijst kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Er zijn nieuwe technieken toegevoegd en de eisen voor een aantal technieken zijn geactualiseerd.

Emissiereductieplan

Een belangrijke wijziging dit jaar op de Energielijst 2020 betreft de uitbreiding met technische voorzieningen om CO2-emmissiereductie bij processen te bevorderen. Het gaat hier om de reductie van het broeikasgas CO2 bij bestaande processen. Dit is dus breder dan alleen energiebesparing. Er is een emissiereductieplan nodig om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen voor de EIA.

Warmte- en koudenetten

Andere nieuwkomers op de lijst zijn investeringen in de aanleg van infrastructuur voor warmte- en koudenetten. Investeringen in het net tussen de bron en de eindgebruiker krijgen fiscaal voordeel via de EIA. Voorwaarde is wel dat een flink deel hernieuwbare warmte of koude of restwarmte is. De EIA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Impuls aan energiebesparing

U kunt voor de EIA ook technieken aanmelden die niet op de Energielijst 2020 staan. Dit doet u met een generieke code. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Met de EIA geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën een impuls aan energiebesparing en duurzame economische groei. Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb'ers tot zeer grote ondernemingen.

 

 

Bron: RVO Nederland, publicatie 12 december 2019

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer