Veel gestelde vragen
Contact

Even voorstellen, afstudeerder Pascal!

Ik ben Pascal van de Vijver, 4e-jaarstudent werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool te Breda.

Voor mijn afstudeeropdracht ben ik onlangs gestart bij WHC te Den Bosch. Een leuk en pragmatisch adviesbureau gericht op de huisvestingsvraagstukken met betrekking tot onderhoud, energie en exploitatie van de gebouwenvoorraad van haar opdrachtgevers.

 

Bij WHC heb ik de opdracht om een tool te maken. Door middel van deze tool moet met een beoogde nauwkeurigheid inzichtelijk gemaakt worden welke verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden en hoe rendabel deze maatregelen zijn. Nauwkeurig en effectief wordt inzichtelijk welke verduurzamingsroute geïntegreerd met instandhoudingsactiviteiten de opdrachtgever kan bewandelen om de verduurzaming van de gebouwenvoorraad efficiënt op te volgen en te beheren.

Tijdens mijn studie ben ik me meer gaan verdiepen in de duurzame en energietechnische kant van werktuigbouwkunde. Zodoende heb ik in het 3e studiejaar mijn differentiatie in energietechniek gedaan, waarbij het project was een ventilatiesysteem voor een klaslokaal te ontwerpen. Hierna heb ik stage gelopen bij Brabant Water, waarbij ik een rekenmodel gebouwd heb om de weerstand in de leidingen te bepalen. Tot slot heb ik een minor gevolgd over ‘de energietransitie op zee’, waarbij ik veel geleerd heb over duurzame energieopwekking.
 
Al met al is nog veel te leren en te doen op het gebied van energie en verduurzaming. Bij WHC kan ik deze richting verder bewandelen en mijzelf ontwikkelen!

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer