Veel gestelde vragen
Contact

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplicht. U moet dan energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen.

Energiebesparende maatregelen nemen? Bekijk de volgende mogelijkheden:

 

Maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
U kunt allereerst energiebesparende maatregelen toepassen, die binnen uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Voorbeelden hiervan zijn: aanbrengen van LED-verlichting, aanbrengen van boilerschakelingen,  aanbrengen van isolatie op installatieappendages, optimalisering van de regeltechniek en gebruik van energiemonitoring. Zo even een greep van toe te passen maatregelen. Wanneer u zelf de keuze maakt, houdt u er dan rekening mee dat het aan het bevoegd gezag is te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

 

Toepassen van erkende maatregelen voor energiebesparing (EML)
Door de overheid zijn de Erkende MaatregelenLijsten voor energiebesparing opgesteld. Ze bevatten voor maar liefst 19 verschillende bedrijfstakken een overzicht van alle energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bedrijven zoals onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants etc. worden hierin benoemd. Het voordeel van het doorvoeren van de maatregelen aan de hand van de EML, is dat u zeker weet dat u aan de energiebesparing voldoet.

 

Een deel van de erkende EML-maatregelen toepassen
U kunt ervoor kiezen dat u slechts een deel van de erkende maatregelen toepast voor energiebesparing. De Wet milieubeheer geeft u hier namelijk ruimte voor. U moet er wel rekening mee houden, dat voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel genomen wordt. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Wilt u meer informatie over de energiebesparingsplicht of wilt u ondersteuning bij de uitvoering ervan, neemt u gerust contact met ons op.

 

Bron: WHC, RVO en Publicatie Staatscourant

Door:

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplicht. U moet...

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer