Veel gestelde vragen
Contact

Een Lange Termijn Huisvestingsplan (LHTP) als basis voor een duurzaam huisvestingsbeleid

Bij de bepaling van een toekomstgericht huisvestingsbeleid, zijn een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) en het DMJOP onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een LTHP is kortgezegd een document waarin een vertaling staat van de organisatie doelstellingen naar de assetmanagement doelstellingen

Een DMJOP is een financiële planning waarin per jaar de investeringen voor het benodigde onderhoud zijn gebudgetteerd. Daarnaast worden toe te passen duurzaamheidsmaatregelen aan de financiële planning toegevoegd. Dit gebeurt door de duurzaamheidsmaatregelen te koppelen aan de elementen in het vastgoedbeheersysteem. Hierdoor wordt het werkelijke besparingspotentieel (CO2/energie) inzichtelijk gemaakt en wordt het duurzaamheidsbeleid gekoppeld aan het onderhoudsbeleid. 

Nu de toekomstplannen, het besparingspotentieel (CO2/energie) en investeringskosten bekend zijn, kan een zogeheten Routekaart opgesteld worden. Dit kan per asset of assetportefeuille. Hiermee wordt richting gegeven aan de gestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord naar 2030 en 2050.  

 

In de Routekaart wordt vaak onderscheid gemaakt in: 

  1. korte termijn maatregelen (terugverdientijden < 5 jaar, vaak wettelijke verplicht);
  2. middellange termijn maatregelen tot 2030;
  3. lange termijn maatregelen tot 2050.

Bij een gezond huisvestingsbeleid kan het één (LTHP) niet zonder het ander (DMJOP). De komende jaren speelt de energietransitie een grote rol en is onlosmakelijk een onderdeel geworden van het huisvestingsbeleid. Het onderhoud, investeringen en verduurzamen wordt op deze manier op elkaar afgestemd waarbij de geplande activiteiten en investeringen ‘slim’ voor de organisatie in stappen op gewenste termijnen gedaan kunnen worden. Op deze wijze verduurzaamt u uw vastgoed effectief en efficiënt. No-regret dus; u doet op deze manier geen investeringen waarvan u later spijt krijgt. 

 

Wilt u meer weten over een toekomstgericht huisvestingsbeleid? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons bureau. 

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer