Veel gestelde vragen
Contact

Een keurmerk is niet altijd dekkend voor de EED verplichting

We krijgen met regelmaat vraagstukken over keurmerken, de EED verplichting en de verduurzaming tot 2030 en 2050.  Graag nemen wij u mee met een van de onduidelijkheden die in de markt speelde. Tot einde van het jaar zijn veel organisaties bezig om te voldoen aan de EED verplichting. Maar let op, indien uw organisatie een door RVO Nederland geaccepteerd keurmerk heeft, voldoet u niet automatisch aan de EED verplichting voor uw organisatie.

“Waar zit dan het addertje onder het gras?”

Veel zorgorganisaties zijn bijvoorbeeld in het bezit van De Milieuthermometer keurmerk en gecertificeerd voor brons, zilver of goud. Zo zijn er natuurlijk ook andere keurmerken die een ontheffing geven voor de EED verplichting. Denk hierbij aan BMWT-Duurzame bedrijfsvoering, BREAAM-NL in Use, CO2-prestatieladder, Earthcheck e.d. Voor ieder keurmerk is door RVO Nederland een factsheet opgesteld. Als u meer wilt weten over de betreffende factsheet van uw keurmerk verwijzen wij u naar de betreffende site van RVO Nederland over keurmerken.

 

Wat zegt RVO Nederland? Letterlijk wordt het volgende gehanteerd ten aanzien van keurmerken in relatie tot de EED verplichting en de op te nemen gebouwenscope voor onderzoek.

“Hebben één of meerdere vestigingen binnen uw onderneming een keurmerk? Dan hoeft u voor die vestigingen geen energieaudit uit te voeren. U kunt dit in het Energie-auditverslag vermelden. U dient dan wel een auditverslag voor uw gehele onderneming in”.

Een voorbeeld: Wanneer uw organisatie dient te voldoen aan de EED verplichting en u heeft bijvoorbeeld 25 gebouwen waarin uw organisatie gehuisvest is, dan dient u deze gebouwen te auditeren. Komt u in aanmerking voor de concern aanpak, dan hoeft u niet alle gebouwen te auditeren, maar mag u conform de regels een vastgesteld aantal gebouwen auditeren. De te auditeren gebouwenlijst is dan helder.
Nu is de situatie in dit voorbeeld zo dat uw organisatie over een Milieuthermometer certificaat beschikt. In dit certificaat zijn, laten we zeggen 10 gebouwen opgenomen waarop het certificaat van toepassing is. Dat houdt dan in dat conform de regelgeving de overige 15 gebouwen of conform de concernaanpak een gedeelte van deze 15 gebouwen geauditeerd dienen te worden. Van de totaal vastgestelde gebouwenlijst dient een EED rapport opgesteld te worden, bestaande uit de geauditeerde locaties en een benoeming van de vrijgestelde Milieuthermometer locaties.

Wees waakzaam en zorg ervoor dat de gebouwenlijst voor de EED duidelijk en concreet is voor de auditering en rapportage.

WHC biedt u middels een Routekaart en Stappenplan concreet inzicht in de te nemen stappen voor verduurzaming naar 2030 en 2050 met bijbehorende wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de EED en labeling. Vergeet u niet het vervolg te borgen in een jaarlijks beheer en herijkingsproces. Onze klanten waarderen het beheerproces van WHC, waardoor zij ondersteunt worden en in control zijn over verduurzaming, energie en onderhoud van het vastgoed.

Voor meer informatie of een vrijblijvende toelichting kunt u contact opnemen met ons bureau middels 073-6412722. Ik of een van mijn collega’s staat u graag te woord. Uiteraard kunt u ook mailen naar info@whc-consultancy.nl.

Nieuws items

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 en het MJOP

Let op: per 1 januari 2021 wordt de NTA 8800 methodiek gehanteerd voor het labelen van vastgoed. De huidige EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN...

Lees meer

ISDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers

Interessant artikel: Wilt u voor uw (bedrijfs)pand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame...

Lees meer

In vastgoedwereld ingezet op maximaal verbruik per m2!

Vandaag is de partnervergadering met de Dutch Green Building Council (DGBC) geweest. Hierin is met elkaar besproken dat het pad naar een maximaal verbruik per...

Lees meer

Een keurmerk is niet altijd dekkend voor de EED verplichting

We krijgen met regelmaat vraagstukken over keurmerken, de EED verplichting en de verduurzaming tot 2030 en 2050.  Graag nemen wij u mee met een van...

Lees meer

EED REMINDER: Voorkom handhaving en torenhoge kosten!

Is uw onderneming auditplichtig? Voor grote ondernemingen geldt de European Energy Efficiency Directive (EED). De criteria hiervoor zijn: 250 werknemers (FTE) en/of; 50 miljoen omzet...

Lees meer