Veel gestelde vragen
Contact

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht!
Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen. Dat wil zeggen dat energiebesparende maatregelen niet per gebouw verantwoord hoeven te worden. Dit wordt afgestemd met het landelijke kernteam van ODNL en heeft u één coördinerende inspecteur (CI) als contactpersoon.
Deze aanpak geeft u de mogelijkheid tot het gefaseerd uitvoeren van maatregelen, het onderbouwd afwijken van Erkende maatregelen en het verlagen van toezicht prioriteit bij organisaties die koploper willen zijn. Let wel, de organisatie committeert zich hiermee wel aan een bovenwettelijke energieprestatie.

De 3 stappen van WHC:

 1. Het verduurzamingsonderzoek
 2. De integrale Portefeuille Routekaart
 3. DMJOP en opvolging

Wilt u meer weten over het gebruik van de pragmatische routekaart, vraag dan naar de verkorte demo of mogelijkheden.

Een pragmatisch gebruik voor de beheerder tot Raad van Bestuur.

Starten

Als u wilt starten met deze methodiek dient u een intentieverklaring in te leveren. De deadline voor het aanleveren van de routekaart is jaarlijks voor 30 april.

Maar eerst is het goed de voorwaarden en verplichtingen te bezien.

Voordelen

 • Er wordt op verbruik/emissie van de totale portefeuille gestuurd,
  daarom hoeven niet alle gebouwen in één keer verduurzaamt te worden;
 • sneller inzicht in de status en voortgang;
 • eenvoudig bij te werken en minder administratie;
 • tevens te gebruiken voor de Milieuthermometer Zorg en de Green Deal;
 • er is één coördinerend inspecteur aangewezen vanuit de handhavende organisatie;
 • Verlichte handhavingsdruk.

Enige verplichtingen en doelstellingen

 • alle energiebesparende maatregelen voor de komende 4 jaar dienen opgenomen te zijn;
 • sturing, verbruiken en KPI’s zijn gebaseerd op kWh/m2 per jaar
 • aardgasverbruik gemiddeld 5,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 22% vermindering in de periode 2023-2026;
 • finale energieverbruik gemiddeld 3,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 14% in de periode 2023-2026;
 • 55% CO2 reductie in 2030;
 • uw organisatie wordt vertegenwoordigd door één contactpersoon;
 • jaarlijks schrijft uw organisatie een voortgangsrapport voor de coördinerend inspecteur;
 • diverse inspanningsverplichtingen.

#EED #vastgoed #routekaart #MJOP #DMJOP #CO2reductie #ODNL #energiebesparingsplicht #Milieuthermometer #GreenDeal #Zorg #WEii #NEN2767 #WHC

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer