Veel gestelde vragen
Contact

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…

Er zijn veel regels en eisen die van toepassing zijn op de vereiste ventilatie binnen uw gebouw. Vooral nu in deze periode, dat virussen meer de gezondheid van de mens beïnvloeden.
 
Veel voorkomende richtlijnen en wetgeving zijn:

 • Bouwbesluit;
 • Programma van Eisen Gezonde Kantoren;
 • Programma van Eisen Frisse Scholen;
 • Corona richtlijn;
 • Eventueel de Suvis regeling wanneer een renovatie op het programma staat.

Belangrijk is dat u weet en geborgd hebt dat er voldoende geventileerd wordt, dat het CO2 gehalte niet te hoog wordt, hoe u dit kunt borgen en welke mogelijkheden er zijn om eventuele problemen op te lossen.

 

De stappen die in de QuickScan gevolgd worden zijn:

 1. Vaststellen van het type ventilatiesysteem
 2. Bepalen van de luchtverversing
 3. Bepalen van de bezettingsgraad
 4. Breng de ventilatiekwaliteit CO2 en effectiviteit in beeld
 5. Toetsing en beheersmaatregelen
 6. Conclusie en aanbevelingen

 

Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij uw vraagstukken, laat het ons weten.

Nieuws items

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen...

Lees meer

Cursus Onderhoud- en Energiebeheer

Wilt u uw kennis op het gebied van Onderhoud- en Energiebeheer verbreden en verdiepen? Wilt u een basis leggen om aan de slag te gaan?...

Lees meer

Hoe groot is de besmettingskans in uw gebouw?

Is het niet goed om een indicatie te hebben ten aanzien van de kans op besmetting via aerosolen in de ruimten van uw gebouwen? Het...

Lees meer

Inzicht in de huidige staat van onderhoud van uw vastgoed

In de huidige tijd gaat het bij onderhoud van gebouwen en installaties niet meer alleen om het functioneren en in stand houden ervan. Dit is...

Lees meer

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…...

Lees meer