Veel gestelde vragen
Contact

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…

Er zijn veel regels en eisen die van toepassing zijn op de vereiste ventilatie binnen uw gebouw. Vooral nu in deze periode, dat virussen meer de gezondheid van de mens beïnvloeden.
 
Veel voorkomende richtlijnen en wetgeving zijn:

 • Bouwbesluit;
 • Programma van Eisen Gezonde Kantoren;
 • Programma van Eisen Frisse Scholen;
 • Corona richtlijn;
 • Eventueel de Suvis regeling wanneer een renovatie op het programma staat.

Belangrijk is dat u weet en geborgd hebt dat er voldoende geventileerd wordt, dat het CO2 gehalte niet te hoog wordt, hoe u dit kunt borgen en welke mogelijkheden er zijn om eventuele problemen op te lossen.

 

De stappen die in de QuickScan gevolgd worden zijn:

 1. Vaststellen van het type ventilatiesysteem
 2. Bepalen van de luchtverversing
 3. Bepalen van de bezettingsgraad
 4. Breng de ventilatiekwaliteit CO2 en effectiviteit in beeld
 5. Toetsing en beheersmaatregelen
 6. Conclusie en aanbevelingen

 

Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij uw vraagstukken, laat het ons weten.

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer