Veel gestelde vragen
Contact

Data op orde?

Een regel die we steeds vaker tegenkomen in ons werk. Steeds vaker wordt vanuit allerlei acties in het kader van exploitatie van een gebouw gevraagd naar recente data betreffende gebouwen en het gebruik daarvan. In veel gevallen komen die verzoeken voor het aanleveren van data op momenten dat facilitaire diensten druk zijn met allerlei andere dagelijkse of projectmatige werkzaamheden. Het is dan ook vaak een extra belasting voor de facilitaire medewerkers om tijdig alle gevraagde data aan te leveren.

Waarom zouden we wachten met het op orde brengen van de data als we nu al weten dat mogelijk in de toekomst de vraag gaat komen voor het aanleveren van diverse zaken. Er zijn vele zaken, vaak vanuit de overheid verplicht of voor gebouwonderhoud, waarvoor we data nodig hebben.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • informatieplicht
  • EED rapportages (energieaudit)
  • opstellen energielabel
  • aanbestedingenonderhoud
  • renovaties

Wij ervaren dat de gewenste data niet direct beschikbaar is of ergens in systemen is ondergebracht voor andere doeleinden dan waarvoor wij ze opvragen. Er is dus sprake van overlappende informatiebehoefte. Het ideaalbeeld zou zijn om alle informatie onder te brengen in een systeem, waaruit ieder voor zich de gewenste actuele informatie kan ophalen. Maar ook opslaan in verschillende systemen hoeft geen probleem te vormen.

Stappenplan:

Stap 1: Inventariseren welke data nodig is voor nu en in de toekomst.

Stap 2: Vaststellen of de aanwezige data van de juiste kwaliteit is.

Stap 3: Opvragen, opzoeken of aanvullen van de ontbrekende data.

Stap 4: Opstellen overzicht van data-eigenaren en data-gebruikers.

Stap 5: Borging van de dataopslag in een of meerdere systemen en afspraken maken over verantwoordelijkheid voor de actualisatie en het beheer van de aanwezige data.

Het op orde brengen van data is een continu proces. Er zullen in de toekomst zeker weer nieuwe zaken zich aanbieden of wijzigingen in de vraagstelling ontstaan, waardoor de data moet worden aangevuld of uitgebreid.

 

Wilt u meer weten over het op orde krijgen van data? Neem dan contact op met ons bureau via het telefoonnummer 073-6412722 of stuur een mail naar info@whc-consultancy.nl.

Wij helpen u graag op weg!

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer