Veel gestelde vragen
Contact

1 april 2019 – WHC bestaat 25 jaar !

 

Lieve mensen,  25 jaar WHC wat een mooie heuglijke dag vandaag !

Ons 25 jarig jubileum, dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Dit gaan we zeker vieren !

 

Diverse opdrachtgevers zijn al 10 tot 25 jaar opdrachtgever van WHC, wat een eer en vertrouwen. Dit is voor ons het bewijs van hechte verbondenheid en optimale samenwerking binnen de bestaande gebouwde omgeving. Of het nu gaat om inhoudelijke zaken als bijvoorbeeld  inspecties, verduurzamen, MJOP’s, wetgeving of ondersteuning in projecten of dat het gaat om contractvorming of aanbestedingen. WHC organiseert het met passie, betrokkenheid en inzet voor haar opdrachtgevers.

De maatschappij verandert, de opinies veranderen, andere technieken worden toegepast en alles wordt ‘slimmer’. WHC volgt dit op de voet en past zich aan de situatie en de omgeving van haar opdrachtgeverskring structureel aan. Daarmee is het mogelijk altijd de juiste dienst of product aan te kunnen bieden. Momenteel is, naast zaken als exploitatie en onderhoud, de verduurzaming rondom vastgoed een Hot Topic. Hoe pakken we dit het beste aan, waar moet je allemaal aan voldoen, hoe pakken we dit slim en met gezond verstand aan? De exploitatie kost immers al veel geld. Wilt u weten wat voor u een slimme aanpak is, schroom dan niet om met ons van gedachten te wisselen.

 

Immers een gedeelde gedachte levert meer op dan een enkele gedachte!

 

Namens het gehele team van WHC bedankt en graag zien wij u ook de komende 25 jaar.

 

Met een feestelijke groet,
Namens het gehele team van WHC

 

 

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer