Veel gestelde vragen
Contact

Koninklijke Kentalis

www.kentalis.nl

SAMEN STERK IN COMMUNICATIE

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Kentalis vindt het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom bieden wij onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding.

WHC is onze partner in het vastgoedbeheer, instandhoudingsactiviteiten en verduurzamingsvraagstukken.
Daarnaast helpen zij ons met allerhande vragen en onderzoeken in en om onze gebouwen.

Oplossingen WHC

Inspectie NEN 2767/DMJOP/CO2 Routekaart
Klimaatonderzoek, Wetgeving en Brandscans
Green Deal, Mobiliteit, Informatieplicht en EED
Energiemonitoring en -analyse
Fa
ctuurcontrole en -beheer
Subsidies


Video