Veel gestelde vragen
Contact

APiC (Asset Performance in Control)

Binnen een organisatie zijn meerdere afdelingen betrokken bij de huisvesting. Deze afdelingen gebruiken vaak eigen software of eigen Excel bestanden, waardoor belangrijke gebouwinformatie en/of kosten verspreid zijn binnen de organisatie. Hierdoor ontbreekt regelmatig een totaaloverzicht van de prestaties van uw gebouwen. Met behulp van de ApiC van WHC kunt u dit totale overzicht verkrijgen en tot inzicht komen in de prestatie(s) en optimalisering van uw assets of vastgoedbeheer en tevreden gebruikers.

Vanuit het Strategisch Vastgoed Plan worden samen met u KPI’s bepaald die bewaakt worden op status, voortgang en impact.

KPI’s die mogelijk zijn:

Doel

Visualiseren van integraal beheer van assets en belangrijke informatie voor assetbeheer, door het kanaliseren en verzamelen van diverse informatie- en datastromen binnen de organisatie o.b.v.:

  1. actuals, voortgang en norm overzichten/dashboards;
  2. KPI’s en prestatiedoelstellingen;
  3. datakoppelingen met pakketten van derden en big data-analyse.

Deze in diepte toegankelijke informatie voor optimalisatie van het vastgoed/assets geeft in een dashboard de actuele situatie aan voor:

  • finance         exploitatie, financiën en voorspelbaarheid
  • asset(s)         continuïteit, conditie, risico, wet- en regelgeving en compliance
  • operatie        organisatie en planning
  • proces            bewaking strategische doelstellingen
  • duurzaam     energie en maatregelen
  • comfort         comfort doelstellingen van de functiegebieden

WHC maakt "A PICture of your business" voor een optimaal assetrendement!