Veel gestelde vragen
Contact

Energiemanagement

Energiemanagement, ook wel energiebeheer, betekent dat een organisatie structureel bezig is met het aspect energie binnen de bedrijfsvoering. WHC kan u helpen dit beheer op te zetten of u ondersteunen of volledig ontzorgen bij het energiebeheer.

Er zijn diverse systemen op basis waarvan u uw energiebeheer kunt inrichten, wij noemen u hieronder twee van de meest gebruikte systemen. Het is ook mogelijk om het energiebeheer onder te brengen onder milieubeheer.

  • Energiemanagement (ISO 50001)
  • Referentie Energiezorg

Met bovenstaande energiemanagement systemen, wordt u zich bewust van het energieverbruik van uw organisatie, hoe dit kan worden verlaagd, c.q. verbeterd, maar ook wat de invloed is van de organisatie, techniek en gedrag op dit energieverbruik.

Energiemanagement (ISO 50001)
De ISO 50001 Energy Management Systems, is een internationale norm waarin eisen worden gespecificeerd voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. In deze norm worden onder andere de eisen gespecificeerd die van toepassing zijn op het energieverbruik, de meting, de rapportages en de inkoop van apparatuur en/of installaties. Oftewel alle variabelen die invloed kunnen uitoefenen op de energieprestatie. De norm geeft u een leidraad bij het inrichten van energiemanagement en een wijze om het te borgen.

Referentie Energiezorg
De referentie Energiezorg is ontwikkeld door het voormalige SenterNovem (de tegenwoordige Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) en is gebaseerd op het milieuzorgsysteem ISO 14001. Energiezorg is het middel voor structurele aandacht voor energie-efficiëntie. Het doel van energiezorg is het verlagen van het energieverbruik en het vasthouden ven bereikte verbeteringen. Energiezorg gaat verder dan alleen monitoren van verbruiken, want het omvat ook de aspecten techniek, organisatie en gedrag. Binnen de energiezorg wordt gebruik gemaakt van de Deming Circle voor de borging en continue verbetering van het energiezorgsysteem.

Voor alle vormen van energiemanagement geldt dat energiemonitoring het hart is. Middels energiemonitoring wordt namelijk een goed inzicht verkregen in het energieverbruik, maar ook in de invloed van bijvoorbeeld besparende maatregelen. WHC heeft veel ervaring met energiemonitoring en kan u onafhankelijk van het monitoringsysteem ondersteunen of ontzorgen.

Een goed en consequent energiemanagement geeft u inzicht, waarmee u aanpassingen kunt doen die leiden tot energiebesparing en daarmee (op termijn) kostenbesparing en een duurzame bedrijfsvoering!