Veel gestelde vragen
Contact

Energiebeleid

Mist u continue aandacht binnen uw organisatie op het gebied van energie? Start dan met het opstellen van uw energiebeleid.

Energiebeleid zorgt ervoor dat binnen uw organisatie wordt vastgelegd wat de organisatiedoelstellingen zijn en op welke wijze, globaal omschreven, deze organisatiedoelstellingen worden verwezenlijkt. Door middel van energiebeleid wordt vanuit het managementbudget, tijd en capaciteit vrijgemaakt om het onderwerp energie, die aandacht te geven die het verdient in de veranderende maatschappij.

Het hoofddoel van energiebeleid is het verkrijgen van budget, tijd en capaciteit om het onderwerp energie, en met name energie-efficiëntie verbetering en/of verduurzaming, binnen de organisatie op de kaart te zetten.

Subdoelen van energiebeleid zijn het vastleggen van de ambitie van de organisatie en de wijze waarop deze ambitie wordt verwezenlijkt.

Een energiebeleidsstuk kan diverse onderwerpen bevatten, te weten:

  • Beknopte omschrijving missie, visie en ambities van de organisatie met aanknopingspunten naar het onderwerp energie;
  • Ambitieniveau organisatie omtrent energie-efficiëntie verbetering en/of duurzaamheid. Dit kan mogelijk onderbouwd worden vanuit eerder uitgevoerde studies/onderzoeken (MeerJarenEnergiePlan of
  • Energie Prestatie Onderzoek), zodat het ook een realistische ambitie betreft;
  • Globale omschrijving van de werkwijze om dit ambitieniveau te verwezenlijken;
  • Aanknopingspunten met bestaande werkwijzen en/of processen/procedures.

WHC kan u helpen bij het formuleren van uw energiebeleid!